Basic Check testiranje učenika

Učenici druge godine kruševačke Prve tehničke škole, smera elektrotehničar energetike, proverili su svoje sklonosti, znanja i sposobnosti, u okviru programa “Znanjem do posla”.

Oni su rešavali Basic check test koji služi za procenu i analizu njihovih kompetencija. Kažu da test nije bio težak, a pojedinima je najzanimljiviji deo bio onaj koji se odnosi na procenu nivoa inteligencije.

Ovo je veoma korisno za one koji su neodlučni pri upisu škole i pri izboru zanimanja. Sviđa mi se test, solidan je, sadrži i mali test inteligencije, koji mi je bio najzanimljiviji”, rekao je učenik Vladimir Jovanović.

Izbor smera elektrotehničar energetike je, kako je rekao, bio u skladu sa njegovom željom. Sklonost ka tom zanimanju pokazao mu je i test koji je ranije, pre upisa u srednju školu, radio. Tada mu je rečeno i da u njegova interesovanja spadaju poslovi odbrane, što je jedan od pravaca obrazovanja o kome razmišlja nakon završetka srednje škole.

Da mu test nije bio težak, a da je delimično koristan, rekao je njegov školski drug Pavle Topalović. Takođe se školuje za zanimanje koje ga interesuje, a do odluke o izboru škole došao je na osnovu iskustva svog oca koji radu u Elektrodistribuciji.

Iako je ovaj test u osnovi razvijan za polaznike obuka na radnom mestu, pokazao se kao veoma dobar alat za karijerno vođenje i savetovanje.

Reč je o testu sposobnosti i sklonosti koji je urađen u okviru projekta “Znanjem do posla”. On služi za procenu, odnosno analizu kompetencija. Test se sastoji se iz dva dela. Prvi deo testa obuhvata zadatke za razmišljanje sa jezičkim zadacima i one sa višedimenzionalnim zadacima, zatim numeričke zadatke i engleski kao strani jezik. Drugi deo testa obuhvata praktične zadatke koji su podeljeni na šest podoblasti. Izrada testa traje oko dva sata. Nakon završetka testa dobija se sertifikat sa detaljnom analizom kompetencija kandidata koji je radio test.

Na kraju testa, učenici su napisali svoje utiske i predloge kako bi se test dodatno unapredio.

Bilo bi izuzetno korisno kada bi đaci ovakav test uradili na početku, a potom na kraju srednje škole, jer bi na osnovu toga mogla da se uradi analiza koliko su u međuvremenu u kojoj oblasti napredovali.

Detalji teksta preuzeti sa sajta znanjemdoposla.rs