Kako da napišete dobar CV?

Curriculum vitae, skraćeno CV, je dokument koji kandidati za posao koriste da pokažu svoja obrazovna i profesionalna dostignuća. Koristi se za prijavljivanje za pozicije u oblastima u kojima je potrebno specifično znanje ili stručnost osobe. CV mora sadržati informacije koje su regruteru potrebne da bi potvrdio veštine, iskustvo i obrazovne kvalifikacije kandidata.

U mnogim zemljama, CV je obično prvi dokument koji potencijalni poslodavac pogleda kada proverava kandidate za intervjue za posao, programe stipendija, aplikacije za grantove ili stipendije. Prilikom slanja CV-a i drugih dokumenata za prijavu poslodavcu, neki kandidati mogu izabrati da pošalju fizičke kopije dokumenta preporučenom poštom ili elektronskim putem, u zavisnosti od toga šta je potencijalni poslodavac naveo na oglasu za posao.

Šta da navedete u svom CV-u?

Informacije sadržane u CV-u mogu se razlikovati od kandidata do kandidata jer neki kandidati mogu izabrati da navedu samo one informacije koje su relevantne za posao za koji se prijavljuju. Slede tipične komponente CV-a:

  1. Fotografija

Da li ćete dodati svoju fotografiju zavisi od poslovne kulture same države u kojoj tražite posao, na primer, u Nemačkoj i Francuskoj je uobičajena praksa da se fotografija kandida dodaje CV-u, ali je takođe sasvim u redu da to ne učinite ukoliko se ne osećate lagodno. Kada govorimo o našem tržištu rada, fotografija nije obavezni element CV-a, ali imajte u vidu činjenicu da će drugi kandidati najverovatnije dodati svu fotografiju.

  1. Lični podaci

Na vrhu biografije napišite svoje puno ime i kontakt informacije kao što su: broj telefona, adresa e-pošte, mesto u kojem stanujete (preporuka je da se navede grad koji je najbliži vašem mestu stanovanja) i sl. Ispod kontakt informacija opišite sebe u par rečenica. Bitno je da opis prikazuje vaše radne sposobnosti. Možete se odlučiti i da napišete još neke informacije, na primer adresu, ukoliko je to od značaja za konkretnu poziciju za koju se prijavljujete.

  1. Radno iskustvo

Odeljak o radnom iskustvu zahteva od vas da navedete svoje radno iskustvo koje je relevantno za poziciju za koju se prijavljujete. Za svaku poziciju koju ste prethodno obavljali, navedite naziv poslodavca (kompanije), vaše specifične uloge i trajanje zaposlenja. Takođe, obavezno dajte kratak opis dužnosti koje ste obavljali u svakoj kompaniji i svih dostignuća koja ste ostvarii. Navedite relevantno radno iskustvo počevši od najnovijih pozicija koje ste obavljali.

  1. Obrazovanje

U ovom odeljku navedite najviši stepen obrazovanja koji ste do sada postigli, naziv institucije koju ste pohađali i smer koji ste završili. Možete istaći i godinu tokom koje ste završili školu ili fakultet. U slučaju da ste završili fakutet, možete navesti i srednju školu ukoliko je ona u vezi sa konkretnom pozicijom za koju se prijavjlujete. Poželjno je ukratko opisati one elemente svog obrazovanja za koje smatrate da će vas dodatno kvalifikovati za određenu poziciju. Neki poslodavci mogu takođe zahtevati od vas da navedete ocene/nagrade koje ste stekli na različitim nivoima obrazovanja. Poslodavci koriste informacije o obrazovanju da bi utvrdili da li vaše profesionalne kvalifikacije odgovaraju zahtevima za posao za poziciju za koju se prijavljujete.

  1. Veštine

Ako posedujete određene veštine, a niste ih pomenuli u drugim odeljcima u biografiji, navedite ih ovde. Veštine mogu uključivati poznavanje rada na računaru, vozačke veštine, napredne softverske veštine, itd. Veštine koje ste naveli u ovom odeljku bi trebalo da budu relevantne za posao za koji se prijavljujete.

  1. Poznavanje stranih jezika

U ovom odeljku navodite koje strane jezike poznajete/govorite, ako posedujete neki sertifikat koji svedoči o vašim jezičkim veštinama, ovo je mesto gde ćete to naglasiti.

  1. Dodatne informacije

Ukoliko želite da dodate još neki podatak koji može biti od značaja za prijavu, uvek postoji mogućnost dodavanja odeljka koji ćete formirati u skladu sa potrebama oglasa za posao.

Kako formatirati CV?

  1. Dužina CV-a

Trenutni trendovi idu u prilog tome da dužina CV-a ne treba da prelazi jednu stranu. Poslodavci moraju da pregledaju desetine, ako ne i stotine prijava da bi popunili jednu poziciju, zato se teži ka tome da CV bude pogodan za brzo i lako za čitanje.

  1. Font

Kada pišete biografiju, koristite font koji se lako čita i primenite ga na ceo dokument. Preporučeni stilovi fonta uključuju Arial, Calibri, Cambria i Times New Roman. Veličina fonta treba da bude između 10 i 12. Naslovi treba da budu podebljani da bi se razlikovali od ostalih informacija i da bi CV izgledao organizovano.

  1. Gramatika i pravopis

Potrudite se da Vaš CV bude gramatički i pravopisno ispravan jer na taj način odajete profesionalniji utisak. CV u kojem se nalaze pravopisne greške ili greške u npr. padežima može poslati poruku da se niste dovoljno potrudili oko pisanja svoje prijave za posao, a samim tim može ukazivati i na to da se nećete truditi prilikom izvršavanja radnih zadataka.

U Job Info centru Kruševac možete potpuno besplatno dobiti pomoć prilikom pisanja Vašeg CV-a, kao i mnoge druge usluge iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja! Kontaktirajte nas telefom na broj 037 243004 ili mejlom na krusevac@jobinfo.rs