UPOZNAJ NAŠ TIM

Aleksa Pavlović

Karijerni savetnik

Aleksa Pavlović je karijerni savetnik u Job info centru Kruševac. Zadužen je za pružanje pomoći mladima prilikom odabira nastavka obrazovanja ili tranzicije iz sveta obrazovanjau svet rada.

Kroz individualne i grupne karijerne sesije i radionice pomaže mladima u spoznaji sebe, svojih sposobnosti, znanja i veština, kao i u donošenju odluka.

Nezaposlenim mladima pomaže prilikom sastavljanja radne biografije i apliciranja za posao, te im pruža uvid u mogućnosti daljeg usavršavanja, a mladima zainteresovanim za nastavak obrazovanja pomaže prilikom određivanja njihovih talenata i sklonosti.

Violeta Stevović

Karijerna savetnica

Violeta Stevovićje karijerna savetnica i koordinatorka programa karijernog vođenja i savetovanja mladih u Job info centru Kruševac. Zadužena je za pružanje stručne podrške mladima u donošenju važnih odluka o izboru obrazovnog puta, odabiru zanimanja ili zapošljavanja i daljeg razvijanja karijere.

Kroz individualne i grupne karijerne sesije i radionice pomaže mladima da spoznaju sebe, svoje sposobnosti, znanja i veštine, kao i da donesu odluke o razvoju svoje karijere.

Nezaposlenim mladima pruža podršku da odaberu nastavak obrazovanja, pronađu odgovarajuću obuku i stručnu praksu ili pronađu zaposlenje.