Prehrambeni tehničar (4 godine) – Prehrambeni tehničar učestvuje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Podrazumeva rad u hemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvaliteta namirnica biljnog i životinjskog porekla, te učestvuju u razvoju novih prehrambenih proizvoda. Pehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i uskladištavanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i skroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i sirćeta, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradi otpadnih voda. Prema tome, osposobljeni su za rad praktično u celokupnoj prehrambenoj industriji, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama

Prerađivač mleka (3 godine)– Preradjivač mleka se bavi preuzimanjem, preradom, pakovanjem, skladištenjem i prodajom mleka i mlečnih proizvoda. Tokom školovanja, preradjivač mleka se upoznaje s tehnologijom prerade namirnica, prehrambenim potrebama i zahtevima korisnika, s prihvatljivošću pojedinih namirnica za ljudski organizam i sa ulogom i značenjem mikroorganizama u prehrambenoj industriji.

Mesar (3 godine) – Kroz školovanje stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti obrade mesa kao i iz oblasti produkcije suhomesnatih prizvoda i njihove prodaje. Osposobljava se za prepoznavanje da li je životinja zdrava ili joj je potrebno ukazivati veterinarsku pomoć kao i za savladavanje svih potrebnih veština u proceduri klanja. Razume se u metode i procedure konzervacije hrane i pakovanja u adekvatne ambalaže.

Pekar (3 godine) – Pekari mese i peku hleb i pecivo. Pripremaju smesu od koje mese testo, od pripremljene smese mašinski ili ručno mese testo, oblikuju ga na potrebnu veličinu i oblik i vrše nadzor samog pečenja peciva . Takođe, vrše dalju pripremu za isporuku ovih artikala. Posebnu pažnju posvećuju ličnoj higijeni i održavanju čistoće radnih prostorija, peći i sredstava rada.

Operater u prehrambenoj industriji ( 3 godine) -Ovaj brazovni profil učenicima omogućava osposobljavanje za rad u preduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda kao što su: jestivo ulje i biljne masti, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, proizvodi od voća i povrća… Rad se sastoji u obavljanju pojedinih operacija na linijama, kao i rukovanju savremenim mašinama i uređajima koji se koriste u preradi.

BODOVI ZA UPIS 2018/2019 - Mlekarska škola “Dr Obren Pejić” - Pirot
Profil

Prehrambeni tehničar

Mesar

Pekar

Prerađivač mleka

Operater u prehrambenoj industriji

Broj mesta

30

15

15

15

15

Minimalan broj bodova

50,50

39,06

40,57

43,05

39,83