JOB INFO centar Kruševac je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla” koji se već pet godina uspešno sprovodi u partnerstvu dve vlade, Švajcarske i Srbije, sa ciljem da poboljša izglede mladih na tržištu rada kroz razvoj veština i znanja koje poslodavci traže.

Za potrebe realizacije ovog projekta izabrano je pet partnerskih organizacija u: Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru i Pirotu. U Kruševcu je uloga lokalnog partnera poverena udruženju građana Edukativni centar – Kruševac koje ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

JOB INFO centar Kruševac je centar za pružanje stručne podrške mladima prilikom odabira obrazovnog puta, nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i za pružanje pomoći kompanijama prilikom pronalaženja praktikanata i obuke odgovarajuće radne snage na teritoriji rasinskog okruga.

Ključna uloga JOB INFO centra jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, odnosno da im pomogne prilikom pronalaska posla i zaposlenja.

U okviru JOB INFO centra, naše delovanje je usmereno na promociju i implementaciju programa i mera kojima se unapređuju kapaciteti zapošljivosti, povećava konkurentnost mladih na tržištu rada i doprinosi većem zapošljavanju mladih. Budući da ulaz na tržište rada za mnoge mlade ljude predstavlja ozbiljan izazov, kroz program „Znanjem do posla” obezbeđujemo informativnu, savetodavnu, edukativnu i praktičnu podršku za uspešnu tranziciju između obrazovanja i zapošljavanja.

Glavni fokus našeg delovanja je doprinos ličnom i profesionalnom razvoju mladih kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvijanju karijere. Naši karijerni savetnici pružaju stručnu podršku mladima u sticanju samopouzdanja kako bi napravili važne karijerne izbore koji su uverljivi, ali i prilagođeni njihovim potrebama. Karijerno savetovanje sprovodimo kroz:

• Grupne radionice karijernog vođenja i savetovanja;

• Individualno karijerno vođenje i savetovanje;

• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;

• Realne susrete sa zanimanjima i svetom rada;

• Radionice za sticanje mekih, prenosivih veština koje poslodavci traže.

JOB INFO centar pruža besplatne usluge:

UČENICIMA

• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;

• Informisanje o zanimanjima i profesijama;

• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima;

• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (stipendije, studijske posete i dr.);

• Savetovanje iz „prve ruke”: kroz susret poslodavaca, đaka i studenata, kroz razgovor i predstavljanje kompanija kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

NEZAPOSLENIMA

• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima;

• Upućivanje na savremene tehnike traženja posla;

• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere;

• Radionice na temu pisanja radne biografije, pripreme motivacionog i propratnog pisma;

• Pripreme za prvi susret sa poslodavcem, simulacije intervjua;

• Radionice za aktivno traženje posla.

POSLODAVCIMA

• Oglašavanje konkursa za posao;

• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u kompaniji;

• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekciji kandidata;

• Predselekciju kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima.