JOB INFO centar Kruševac je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla” koji se već pet godina uspešno sprovodi u partnerstvu dve vlade, Švajcarske i Srbije, sa ciljem da poboljša izglede mladih na tržištu rada kroz razvoj veština i znanja koje poslodavci traže.

Za potrebe realizacije ovog projekta izabrano je pet partnerskih organizacija u: Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru i Pirotu. U Kruševcu je uloga lokalnog partnera poverena udruženju Edukativni centar – Kruševac.

JOB INFO Kruševac je centar za pružanje stručne podrške mladima prilikom odabira obrazovnog puta, nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i za pružanje pomoći kompanijama prilikom pronalaženja praktikanata i obuke odgovarajuće radne snage na teritorijima Rasinskog i Pomoravskog okruga.

Ključna uloga JOB INFO centra jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, odnosno da im pomogne prilikom pronalaska posla i zaposlenja.

U okviru JOB INFO centra, naše delovanje je usmereno na promociju i implementaciju programa i mera kojima se unapređuju kapaciteti zapošljivosti, povećava konkurentnost mladih na tržištu rada i doprinosi većem zapošljavanju mladih. Budući da ulaz na tržište rada za mnoge mlade ljude predstavlja ozbiljan izazov, kroz program „Znanjem do posla” obezbeđujemo informativnu, savetodavnu, edukativnu i praktičnu podršku za uspešnu tranziciju između obrazovanja i zapošljavanja.

Glavni fokus našeg delovanja je doprinos ličnom i profesionalnom razvoju mladih kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvijanju karijere. Naši karijerni savetnici pružaju stručnu podršku mladima u sticanju samopouzdanja kako bi napravili važne karijerne izbore koji su uverljivi, ali i prilagođeni njihovim potrebama. Karijerno savetovanje sprovodimo kroz:

• Grupne radionice karijernog vođenja i savetovanja;

• Individualno karijerno vođenje i savetovanje;

• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;

• Realne susrete sa zanimanjima i svetom rada;

• Radionice za sticanje mekih, prenosivih veština koje poslodavci traže.

JOB INFO centar pruža besplatne usluge:

UČENICIMA

• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja;

• Informisanje o zanimanjima i profesijama;

• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima;

• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (stipendije, studijske posete i dr.);

• Savetovanje iz „prve ruke”: kroz susret poslodavaca, đaka i studenata, kroz razgovor i predstavljanje kompanija kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

NEZAPOSLENIMA

• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima;

• Upućivanje na savremene tehnike traženja posla;

• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere;

• Radionice na temu pisanja radne biografije, pripreme motivacionog i propratnog pisma;

• Pripreme za prvi susret sa poslodavcem, simulacije intervjua;

• Radionice za aktivno traženje posla.

POSLODAVCIMA

• Oglašavanje konkursa za posao;

• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u kompaniji;

• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekciji kandidata;

• Predselekciju kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima.