Obuka za samovrednovanje kvaliteta JPOA

U okviru podrške koju projekat „Znanjem do Posla” (E2E) pruža Ministarstvu prosvete i Agenciji za kvalifikacije, u Beogradu je organizovana treća u nizu dvodnevna obuku za samovrednovanje kvaliteta rada javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

Na obuci, koja se održala 6. i 7. aprila u Beogradu je učestvovalo preko 20 predstavnika akreditovanih JPOA, Ministarstva prosvete i Agencije za kvalifikacije.

Eksperti projekta “Znanjem do posla” su priredili dva vodiča – za eksterno vrednovanje i za samovrednovanje kvaliteta rada JPOA, koji se, uz detaljna objašnjenja i uputstva mogu naći na internet stranici Agencije za kvalifikacije.

U okviru ove obuke učesnici su se upoznali sa okvirom za vrednovanje i samovrednovanje kvaliteta rada JPOA, standardima kvaliteta, pokazateljima, instrumentima, kao i aktivnostima koje svaki JPOA treba da sprovodi u okviru postupka samovrednovanja koji je ključan kada govorimo o procesu unapređenja kvaliteta usluga karijernog vođenja i savetovanja jer nam omogućava da unapredimo svoj rad kroz detaljnu analizu svih segmenata usluga koje nudimo.

Deo teksta je preuzet sa sajta znanjemdoposla.rs

Više informacija o obuci i samom projektu “Znanjem do posla” možete pronaći na sajtu projekta.