Ukoliko tražiš obuku ili posao, ili želiš da stekneš radno iskustvo, popuni prijavu u nastavku i priloži svoj CV

Popunite formu

Popunite formu kako bismo Vas dodali u našu bazu.