Radinoca karijernog vođenja i savetovanja u OŠ „Živadin Apostolović“

Trstenik: Karijerni savetnici JOB INFO centra Kruševac su 5. maja 2022. godine održali radionicu karijernog vođenja i savetovanja sa učenicima osmog razreda OŠ „Živadin Apostolović“ u Trsteniku.

Radionica je održana sa ciljem da se učenicima pruži savetodavna pomoć prilikom izbora adekvatnog nastavka obrazovanja, ali i sa ciljem da se učenici što bolje upoznaju sa radom JOB INFO centra i mogućnostima koje im se nude tokom nastavka obrazovanja.

Učenici su radili Way-Fi karijerni kviz interesovanja koji je namenjen mladima koji još uvek nisu jasno definisali svoja interesovanja i sposobnosti. Takođe, učenici su upoznati i sa Basic Check testom sposobnosti i skolnosti i objašnjene su im sve prednosti koje donose adekvatna procena kompetencija i adekvatni karijerni izbor.

Usluge karijernog vođenja i savetovanja se pružaju u okviru projekta „Znanjem do posla“ svakog radnog dana od 9 do 16h u prostorijama Job Info centra Kruševac na adresi Despota Uglješe 8.