Radionica karijernog vođenja i savetovanja u OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka”

Karijerni savetnici JOB INFO centra Kruševac su 19. 4. 2022. godine održali radionicu karijernog vođenja i savetovanja sa učenicima osmog razreda OŠ „Miodrag Gajetinac Čajka“ u Trsteniku.

Radionica je održana sa ciljem da se učenicima pruži savetodavna pomoć prilikom izbora adekvatnog nastavka obrazovanja, ali i sa ciljem da se učenici što bolje upoznaju sa radom JOB INFO centra i mogućnostima koje im se nude tokom nastavka obrazovanja.

Učenici su pokazali veliko interesovanje te su aktivno učestvovali u radionici tokom koje su  objašnjavani mnogi aspekti koji su u vezi sa odabirom zanimanja i tokom koje su analizirani rodni stereotipi.

Usluge karijernog vođenja i savetovanja se pružaju u okviru projekta „Znanjem do posla“ svakog radnog dana od 9 do 16h u prostorijama Job Info centra Kruševac na adresi Despota Uglješe 8.