Radionica o rodnim stereotipima u OŠ “Jovan Kursula” u Varvarinu

21. marta smo, zajedno sa učenicima osmog razreda, održali radionicu karijernog vođenja i savetovanja u osnovnoj školi “Jovan Kursula” u Varvarinu. Diskutovali smo o karijernim dilemama i rodnim stereotipima koji mogu negativno uticati na karijerni izbor, kao i na svakodnevni život. Učenici su zaključili da su rodni stereotipi, nažalost, učestali u društvu i da predstavljaju predrasude o tome koji poslovi i aktivnosti odgovaraju muškarcima, a koji ženama.

Ova radionica je bila prilika da se učenici upoznaju sa problemom rodnih stereotipa u zanimanjima i njihovim negativnim posledicama, kao i sa time kako stereotipi mogu ograničiti izbor zanimanja i mogućnosti karijernog razvoja. Takođe, osvrnuli su se i na to kako stereotipi mogu uticati na percepciju i vrednovanje rada žena i muškaraca.

Radionica je bila prilika da se podstakne razmišljanje učenika o karijernim izborima koje će doneti u budućnosti, bez obzira na to da li se radi o tradicionalno “muškim” ili “ženskim” zanimanjima. Cilj je bio da učenici spoznaju da donošenje odluka u vezi sa karijerom ne treba biti opterećeno rodnim stereotipima, već da svoje odluke donose na osnovu sopstvenih interesovanja, talenata i sposobnosti.