Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina (4 godine)

– Obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje omogućava implementaciju najsavremenijih računarskih i informatičkih, kao i drugih dostignuća modernih tehnologija u oblasti dizajna i proizvodnje. Intenzivno se izučava rad na računarima koji obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje (3D) pomoću računara, kao i pripremu, podešavanje, programiranje i upravljanje kompjutrski vođenih mašina(CNC). CNC su zapravo one mašine kojima se upravlja putem kompjutera i koje na osnovu programa koji im se instalira obrađuju metal ili neki drugi material na odgovarajući način, te kao finalni proizvod daju određeni deo alata, na primer. Tehničar za kompjutersko upravljanje zadužen je za sve kompjutere kojima se kontroliše i upravlja obradom raznih materijala. Područje rada: Elektrotehnika Elektrotehničar informacionih tehnologija (4 godine)- Ovaj obrazovni profil je relativno nov i razvijen je kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija. Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija je sticanje znanja i veština koja omogućavaju rad u softverskoj industriji.

Područje rada: Elektrotehnika

Elektrotehničar informacionih tehnologija (4 godine)

– Ovaj obrazovni profil je relativno nov i razvijen je kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.

Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija je sticanje znanja i veština koja omogućavaju rad u softverskoj industriji

Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

  • •instalaciju i održavanje operativnog sistema računara;
  • •izradu desktop aplikacija;
  • •kreiranje i razvijanje baza podataka;
  • •izradu statičkih i dinamičkih veb prezentacija i veb aplikacija i njihovo implementiranje;
  • •kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise;
  • •održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema. 

Tehničar mehatronike (4 godine)

Ova grupa zanimanja podrazumeva poslove konstruisanja, proizvodnje, obrade, održavanja i popravke raličitih mašina i njihovih delova. Različiti materijali obrađuju se uz korišćenje alata, mašina ili aparata. Mehatronika predstavlјa kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravlјanja. U toku školovanja učenici stiču potrebna znanja i veštine iz elektronike, teorije sistema automatskog upravlјanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike, a sve to radi funkcionalnog povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija.

Tehničat za kompjutersko upravljanje (cnc) mašina (4 godine) – Elektrotehničar za elektroniku na vozilima je obrazovni profil gde učenici u toku četvorogodišnjeg školovanja stiču znanja o električnim i elektronskim sistemima na vozilima i njihovim delovima, osnovnim delovima motora, osnovnim principima procesa dijagnostike i pronalaženja kvarova. Uče kako da pravilno koriste savremene alate i kompjutersku opremu za dijagnostiku, pronalaze i otklanjaju kvarove, servisiraju i održavaju mehaničke i elektronske sklopove na vozilima. Vežbe i praktična nastava se izvode u specijalizovanoj školskoj radionici koja poseduje savremene alate, merne i dijagnostičke uređaje za savremene motore. Na kraju školovanja mogu samostalno održavati, servisirati i opremati mehaničke, električne i elektronske sisteme i elektronsku dijagnostiku uređaja i sistema.

Područje rada: Saobraćaj

Tehničar drumskog saobraćaja (4 godine)– Ovaj obrazovni profil osposobljava učenika da obavlja tehnički pregled, vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, obavlja registraciju i osiguranje vozila, zatim da organizuje usluge prevoza putnika i robe, izrađuje redove vožnje,vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko – špediterske poslove.

Posao tehničara za drumski saobraćaj podrazumeva organizaciju, analizu i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju, evidenciju prisutnosti vozača i organizaciju rasporeda voznog osoblja. Učestvuje u izradi reda vožnje, izračunavanju cena putničkog i teretnog prevoza, tehničkim pregledima, poslovima održavanja vozila, dispečerskim i skladišnim poslovima, vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i prevozne robe itd.

Njegova odgovornost se istovremeno odnosi na poslove koji se bave bezbednošću putnika, vozila i tereta, a ujedno i analizira podatke koje je dobio u vezi saobraćajnih prekršaja, nezgoda i zastoja.

Vozač motornih vozila (3 godine)– Vrši prevoz putnika i robe, upravljajući različitim motornim vozilima. Upoznat je sa pravilima o regulisanju saobraćaja i bezbednosti na putu, poznaje osnove transportnog prava, saobraćajne psihologije i u toku je sa informacijama o stanju na putevima, ulicama i parkiralištima. Zadužen je za održavanje vozila i otklanjanje kvarova, dobijanje svih potrebnih dokumenata, utovar i istovar i bezbednost tereta tokom prevoza.

Za tri godine školovanja, kroz trening i obuku stiče se dozvola za upravljanje vozilima B i C kategorije kao i dozvola za upravljanje vozilima za prevoz posebnog tereta.

BODOVI ZA UPIS 2018/2019 - Tehnička škola - Pirot
Profil

Tehničar mehatronike

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Tehničar drumskog saobraćaja

Vozač motornih vozila

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Broj mesta

30

30

30

30

30

30

Minimalan broj bodova

69,29

84,83

63,19

74,19

56,90

68,07